ÜYE İŞYERLERİ

Üye İş Yeri’ne ait Hakedişler Nasıl Düzenleniyor?

Belbim, düzenlediği hakedişleri, Üye İşyeri’ne bildirdiği tarihten itibaren sözleşmede anlaşılan süre içerisinde Üye İşyeri’nin banka hesabına yatırmaktadır.

Üye İş Yeri’nde Harcanan Elektronik Para’ya ait Komisyon Nasıl Belirlenir?

Belbim, e-Para medyası Kullanıcı’larının Üye İşyeri’nde harcadıkları Elektronik Paraya ait aylık hakediş tutarının sözleşmede anlaşılan yüzdesi oranında aylık komisyonu, hakedişi yapılan ayı takip eden ay içinde Üye İşyeri’ne fatura edecektir.

Üye İş Yerleri’nin Yaptığı Harcamalar Nasıl Takip Ediliyor?

Üye iş yerinde yapılan harcamalar ve hakkedilen hakkedişler Belbim’in sunacağı bir arayüz üzerinden takip edilebilmektedir.

Ödemenin Hatalı Olması Durumunda Ne Yapılıyor?

Ödemenin hatalı olarak gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili bedel, Belbim tarafından Kullanıcı’ya iade edilecek veya (bedel Üye İşyeri’ne aktarılmış ise) Üye İşyeri tarafından 3 (üç) gün içinde Belbim’e iade edilmesi sonrasında Kullanıcı’ya aktarılacaktır.