ÜYE İŞ YERLERİ
ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gerçek kişiler için;

 • Firma sahibi ve varsa yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • İmza beyanı
 • Sözleşme vekaleten imzalanacak ise noter tasdikli vekaletname
 • Vekilin imza beyanı
 • Hesap Numarasını Gösterir Belge/Yazı (IBAN)
 • Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti / Faaliyet Belgesi

Tüzel kişiler için;

 • Şirket yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi
 • İmza sirküleri
 • Kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Şirket adına işlem yapacak kişiyle ilgili yetki belgesi
 • Hesap Numarasını Gösterir Belge / Yazı (IBAN)
 • Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti / Faaliyet Belgesi
 • Paylaş