Alt sayfa reklamı

 1. Temsilci olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunmak üzere hizmet noktalarına şahsen gelerek Temsilcilik Başvuru Formunu doldurur. Temsilcilik  müraacatlarında gerekli evraklar aşağıdaki  gibidir.
  1. Vergi Levhası Fotokopisi
  2. İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatı Fotokopisi yada faaliyet belgesi
  3. Kimlik Fotokopisi
  4. İşyerinin Dışarıdan çekilmiş bir resmi
  5. Resmi kuruma verilmek üzere alınmış Adli Sicil Kaydı,

Başvuru Temsilci Yönetimi Şefliği tarafından işleme alınır ve görevli ekip, Temsilci Adayının İşyeri adresini ziyaret ederek işyerinin uygunluğunu Değerlendirme Kriterleri çerçevesinde inceler. Temsilcilerin mevzuata uygunluğu değerlendirilir. Temsilci adayı başvurunun sonucuna dair bilgilendirilir. Ayrıca Belbim, başvurunun olumlu sonuçlanması halinde hizmet noktalarına güvenlik kamerası konulması dahil gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır. Temsilcilik başvurusu onaylanan gerçek ve/veya tüzel kişiler buna rıza göstermiş sayılacaktır.

 1. Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar
  1. Gerçek ve Tüzel kişinin devlet aleyhine işlenen herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
  2. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak,
  3. Vergi borcu ve ihale yasağı bulunmamak,
  4. Elektronik para kanuna ilişkin suçlardan dolayı ticari yasağı bulunmamak,
  5. Dürüstlük, yeterlilik, itibar, mali güç niteliklerine haiz olmak.
 2. Temsilcilik verilecek işletme/şirketin fiziki şartları
  1. Konumu itibariyle toplu ulaşım ve nüfusun yoğun olduğu lokasyonlara yakın, elektronik para kullanıcılarının kolay ulaşabileceği konumda bulunması,
  2. Şirket kurumsal kimliğine zarar vermeyecek görünümde ve fiziki şartların uygun bulunduğu işyerlerinde satışın gerçekleştirilmesi,
  3. Konum itibarıyla  diğer temsilcilerimizi etkilemeyecek mesafe aralığında olması,
  4. İç Kontrol gereksinimlerini karşılıyor olması.

Temsilcilik başvurusu yapılan lokasyonlarda temsilcilikler, diğer temsilcilerin dolum oranlarına ve müşteri yoğunluğuna göre değerlendirilir.

Not: Temsilci, Temsilcilik iş ve işlemlerini vekil tayin edeceği kişiler vasıtasıyla yürütebilir. Bu takdirde vekilin asilin şartlarını taşıması ve yetkili olduğu işleri gösteren noter tasdikli vekâletnameyi yükleme ünitesi ile yetkili firmaya vermesi zorunludur.

 1. Sözleşme sırasında gerekli belgeler listesi
  1. Ticaret Sicil Gazetesi / Oda Kayıt Belgesi Fotokopisi (Şahıs firmaları için tercih edilmekle birlikte, zorunlu değildir.),
  2. İmza Sirküleri (Aslı veya noter tasdikli kopyası) (Tüzel Kişiler için)
  3. Adli Sicil Kaydı,
  4. Şirket Ortaklarının Kimlik Fotokopileri (Tüzel Kişiler için),
  5. 2 adet vesikalık fotoğraf (Gerçek Kişiler için),
  6. Temsilci İşyeri talep edilen işyerine ait Vergi Levhası Fotokopisi ve İşyeri Çalışma Ruhsatı Fotokopisi,  Adli Sicil Kaydı,
  7. Anlaşmalı bankada açılan hesap numarası